2017-től kormányrendelet írja elő a lakóépületek egyszerű bejelentéssel induló kivitelezésének megkezdéséhez feltételként a beruházásra szóló, díjjal rendezett felelősségbiztosítás meglétét a tervező és a kivitelező vonatkozásában egyaránt.

Az új szabályozás alapján 300 nm alatti lakóépületek építése vagy 300 nm-ig történő bővítése esetén nincs szükség hatósági engedélyre, egyszerű bejelentés mellett el lehet kezdeni az építkezést. A törvény a lakóépület egyszerű bejelentéssel induló kivitelezéséhez köti a kötelező biztosítás bevezetését. A biztosítás meglétéről a tervezőnek a tervezői szerződés megkötésekor, a kivitelezőnek a kivitelezői szerződésben nyilatkoznia kell. A nyilatkozat, illetve a megkötött biztosítás nélkül a munkaterületet nem lehet átadni a fővállalkozónak, az építési naplót nem lehet megnyitni és a kivitelezés nem kezdhető el.

A felelősségbiztosítás mindkét érintett tekintetében, az általuk végzett tevékenység közben okozott dologi és személyi károk fedezetére szolgál.

A tervezőnek felelősségbiztosítással a tervezési szerződés megkötésének időpontjától kell rendelkeznie a projektekre, és legalább a projekt E-naplójának megnyitását követő 2 évig fenn kell tartania azt. Ezen felül 3 év utófedezettel is rendelkeznie kell a projektekre vonatkozóan.

Kivitelezőknek a munkaterület átadásától szükséges biztosítással rendelkezniük az egyes projektekre, legalább a lakóépület teljes műszaki átadás-átvételének lezárásáig. Ezen felül 3 év utófedezettel is rendelkezni kell a projektekre vonatkozóan.

A rendelet előírásainak megfelelően a tervezői felelősségbiztosítási fedezet kiterjed a 300nm alatti lakóépületek tervezésére és tervezői művezetésére, mint ellátott tevékenységre, valamint a személysérüléses és dologi károkra, azonban a tisztán pénzügyi veszteségre nem!

Kivitelezői felelősségbiztosítás fedezete kiterjed a 300nm alatti lakóépületek kivitelezésére, illetve a felelős műszaki vezetői tevékenységre is. Termékünk a jogszabálynak megfelelően tartalmazza a személysérüléses és dologi károk, illetve a szolgáltatás tárgyában okozott károk fedezetét is.

Az építéshatóság fogja ellenőrizni, hogy a tervező és a kivitelező rendelkezik-e a kötelező felelősségbiztosítással. Az építéshatóság a naplóba történő bejegyzéssel megtiltja a kivitelezést, ha súlyos szabálytalanságot észlel. A kötelező biztosítás hiánya ilyen súlyos szabálytalanságnak számít a jövőben.

Mire való a kötelező felelősségbiztosítás?

A kivitelező és tervező kötelező biztosítása az általuk végzett tevékenység közben okozott dologi és személyi károk fedezetére szolgál.

A kivitelező szerződésének fedeznie kell

  • a fővállalkozó és az alvállalkozók által a hibás építésből adódó károkat
  • a harmadik személynek okozott károkat
  • a bármilyen jogviszonyban a felelős műszaki vezető által okozott károkat.

A harmadik személynek okozott károk megtérítése azt jelenti, hogy ha például a szomszédnak kárt okoz maga az építkezés, akkor azt a kárt ennek a biztosításnak a terhére kell megtéríteni. Például az építkezéssel járó rázkódás, talajmozgás miatt meggyengül a szomszédos épület és megrepednek a falak. A szomszéd épületben keletkezett kárt ilyenkor a felelősségbiztosítás terhére lehet megtéríteni. 

A tervező esetén a biztosításnak 50 millió forint érték alatti beruházásnál egyenként 2 millió forintos kárig kell fedezetet nyújtania. 50-100 millió forintos beruházásnál már 5 millió forint az egyes károk fedezeti határa.

A tervező a biztosítást úgy is kötheti, hogy nem egyes beruházásokra, hanem folyamatosan fenntartva, egész évre megköti a szerződést. Ebben az esetben a biztosításnak évi 15 millió forintos kártértékre kell legalább érvényesnek lennie.

100 millió forintos beruházási érték felett vagy káronként 10-10 millió, vagy éves szinten 30 millió forintos fedezetet kell a biztosításnak nyújtania.

A felelősségbiztosításnak a biztosítási szerződés érvényességi ideje alatt, és akár 3 évvel azon túl keletkezett károkra kell fedezetet nyújtania. A biztosítási szerződésnek tervező esetén legalább az építési főnapló megnyitását követő 2 évig, kivitelező esetén az épület átadásáig érvényben kell maradnia. Ezt követi még az említett 3 éves utófedezeti időszak. A felelősségbiztosításnak így fedezetet kell nyújtania a később kiderülő rejtett hibákra, károkozásokra is. 

Miért kell a felelősségbiztosítás?

Minden felelősségbiztosításnak az a célja, hogy felkészüljünk az előre nem látható körülményekre, károkozásokra. Az építőipari kivitelezés közben a tervező, kivitelező akaratlanul is olyan károkat okozhat, melyek rendezése egész pályafutásukat tönkre teheti. Az ügyfelek joggal lépnek fel kártérítési igénnyel, ha igazolható, hogy a tervező nem megfelelő magatartása, vagy a kivitelező hibás munkavégzése okozott sok millió forintos kárt a felépített ingatlanban. A károkozásért jelenleg a tervező, kivitelező anyagilag is felelős. A kárt elszenvedő tulajdonos a bíróság előtt joggal harcolhat kártérítésért. A bíróság által megítélt kártérítések olyan terhet róhatnak a tervezők és kivitelező vállalkozók vállára, melyet önerőből nem képesek kifizetni.

Az ügyfeleknek is és a vállalkozónak is nagyobb biztonságot jelent, ha a tervező és a kivitelező biztosítással is rendelkezik a munka közben okozott károk rendezésére.

Kérje a Nordkapp szakértőinek segítségét a kötelező tervezői és kivitelezői felelősségbiztosítás beszerzése során is! Garantáljuk, hogy a legjobb ár-érték arányú biztosítást fogja megkötni!

Igényelje meg ingyenes szakértői véleményünket!

Szakértő kollégánk egy helyszínen történt konzultációt követően, térítésmentesen egy szakértői véleményt ad át mely tartalmazza a megoldási javaslatot, valamint a biztosítók árajánlatait.
Természetesen ez nem jelent semmilyen kötelezettséget, szakvélemény szolgáltatásunk valóban ingyenes.

Ingyenes szakértői vélemény kérése